Create'it Blog

Rentable Technology Solutions

CREATEIT SOFTWARE PROMO AD

Innovative PHP Development

Դեքստրայի ալգորիթմը

Ալգորիթմի կիրառությունը  Այս ալգորիթմն օգտագործվում է մարշրուտիզացիայի խնդիրներ լուծելիս, եւ հնարավորություն է տալիս գտնել գրաֆի տրված գագաթի եւ մյուս գագաթների միջեւ կարճագույն ճանապարհները: Աշխատում է միայն դրական կողմնորոշված գրաֆների համար:Ալգորիթմի քայլերի հաջորդականությունը  Ունենք հետեւյալ գրաֆը.  Հարկավոր է գտնել կարճագույն ճանապարհները “1” գագաթից դեպի մյուս գագաթներ:“1” գագաթի սկզբնարժեքն ընդունենք 0, իսկ մյուս գագաթներից նրա հեռավորությունը համարենք անսահման մեծ: Տեսանելիության համար...

Symfony Best Practices

PHP Non-Blocking (Async) I/O Crash Testing / Converting Impossible to Possible

Ուրեմն, տեստ արեցի, PHP Non-Blocking I/O ստուգելիս, կասկած կար որ հիշողության խնդիր՝ Memory Leak կառաջանա։ Հարցում եմ ուղարկում, որ 200 MB ծավալով պատասխան է վերադարձնում, վարկյանում 4 հատ ու background֊ում, էս հրամանով (PHP 5.6)while [ 1 ]; do for i in {1..4}; do wget -bqO- http://127.0.0.1:1337; done; sleep 1; done; sleep 1; Արդյունքում ստացվումա, որ էս ահավոր տրաֆիկին, PHP֊ն դիմանումա, բացի այդ հասցնումա մաքրել օպերատիվ հիշողությունը․․․  Կոդը էսա namespace Tigran; require 'vendor/autoload.p...

CREATEIT SOFTWARE LLC (c) 2016-2018

tigran[@]createit.am